Vol. 72 No. 1 (2024): NAMES: A Journal of Onomastics
Articles

Actant Models of Kazakh Anthroponyms-Composites with Substantive and Verb Components

Zifa Temirgazina
Pavlodar Pedagogical University
Gulnara Abisheva
Pavlodar Pedagogical University
Bio
Rumaniyat Aselderova
Dagestan State University

Published 2024-03-12

Keywords

 • composite,
 • actant model,
 • dictum,
 • modus,
 • Kazakh,
 • proposition
 • ...More
  Less

Abstract

The Kazakh anthroponymicon during its centuries-old history did not experience serious pressure from religious and state institutions and therefore is characterized by a high degree of non-formalization. It has preserved the ancient traditions of naming, which are based on cultural and gender stereotypes: firstly, the preference for the birth of a male baby; and secondly, the birth of a boy child that is considered as a gift of higher sacred powers. This article explores a group of male anthroponyms formed as a result of the addition of substantive forms and the verbs tuu ‘to be born’, kelu ‘to come’, and beru ‘to give’. They retain syntactic relations that go back to the original sentence: propositional semantics and actant models. Complex two-part anthroponyms belong to polypropositive structures; the primary proposition for all of them is the proposition ‘A child was born’. Further, depending on the semantics and valency of the verbal component, there are situations of a reward, a birth time with different actants. In the surface structure of the anthroponym, depending on the relevance for those who give the name, in addition to the predicate, actants of various types are verbalized, such as agent, patient, and donor. In addition to the dictum content, the considered names include modal meanings: an evaluative mode, intention, which are expressed implicitly. Names-wishes and names-thanksgiving are distinguished depending on the intention.

 

References

 1. Adayeva, Gul'nar, and Yerkin Aubakirov. 2020. “Panteon bogov v kazakhskoy mifologii”. [The Pantheon of Gods in the Kazakh Mythology] Narody i religii Yevrazii 22, no. 1: 107–116. https://doi.org/10.14258/nreur(2020)1-08
 2. Albekova, Assiya, Zauresh Kurmanova, and Zifa Temirgazina. 2021. “One More Time About the Heart: A Naive Anatomy in the Kazakh, Russian and English Pictures of the World”. Przeglad Wschodnioeuropejski XII, no. 2: 459–475. https://doi.org/10.31648/pw.6892
 3. Arakin, Vladimir. 2005. Sravnitel'naya tipologiya angliyskogo i russkogo yazykov [A comparative typology of English and Russian languages]. Moscow: Fizmatlit.
 4. Arayeva, Lyudmila, and Irina Yevseyeva. 2010. “Slovoobrazovaniye i sintaksis: tipy propozitsional'nykh struktur”. [A Word Formation and Syntax: Types of Propositional Structures] Sibirskiy filologicheskiy zhurnal no. 4: 145–150.
 5. Bektaev, Kaldybay. 2007. Sozdik. [Dictionary] Almaty: Altyn Kazyna.
 6. Bogdanova, Ul'yana. 2017. “Tipy semanticheskogo sub"yekta v angliyskikh konstruktsiyakh s one, you, they”. [The Types of the Semantic Subject in the English Constructions with One, You, they]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika 2: 79–87. https://www.linguamgou.ru/jour/article/view/460/432
 7. Dzhanuzakov, Tel'kozha. 1982. Ocherk kazakhskoy onomastiki. [An Essay on Kazakh Onomastics] Alma-Ata: Nauka.
 8. Dzhanuzakov, Tel'kozha and Klara Yesbayeva. 1988. Kazak yesimderi. Kazakhskiye imena (slovar'-spravochnik). [Kazakh Names (A Dictionary-Reference)] Alma-Ata: Nauka.
 9. Dzhanuzakov, Tel'kozha. 1989. Yesímíníz kím? Vashe imya? Kazakhsko-russkiy tolkovyy slovar' imen. [What is Your Name? A Kazakh-Russian Explanatory Dictionary of Names] Alma-Ata: Kazakhstan.
 10. Dzhanuzakov, Tel'kozha. 1991. Antroponimiya kazakhov. Imena narodov Kazakhstana: Spravochnoye posobiye dlya rabotnikov uchrezhdeniy ZAGS, sel'skikh i poselkovykh Sovetov narodnykh deputatov, pasportnykh stolov. [An Anthroponymy of the Kazakhs. Names of the Peoples of Kazakhstan: A Reference Guide for Employees of Civil Registry Offices, Rural and Settlement Soviets of People's Deputies, Passport Offices] Alma-Ata: Kitap.
 11. DTS. Drevnetyurkskiy slovar'. 2016. [An Ancient Turkic Dictionary]. Edited by Dmitriy Nasilov, Igor' Kormushin, et al. Astana: “Ġylym” baspasy.
 12. Entsiklopedicheskiy slovar'. [An Encyclopedic Dictionary] Accessed May 10, 2022. https://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/250/Джума
 13. Fillmore, Charles J. 1968. “The Case for Case”. Universals in Linguistic Theory. Edited by E. Bach and R.T. Harms. London: Holt, Rinehart and Winston, 1–88.
 14. Galiullina, Gul'shat. 2009. “Tatarskaya antroponimiya v lingvokul'turologicheskom aspekte”. [The Tatar Anthroponymy in the Linguoculturological Aspect] Doctoral Dissertation, Kazanskiy gosudarstvennyy universitet imeni V. I. Ul'yanova-Lenina, Kazan'.
 15. Greimas, Algirdas-Julien. 2000. “Razmyshleniya ob aktantnykh modelyakh”. [Some Reflections on Actant Models]. Frantsuzskaya semiotika: ot strukturalizma k poststrukturalizmu. Мoscow: Progress, 153–170.
 16. Gusarenko, Sergey. 2015. “Propozitsiya kak komponent aktual'nogo diskursa”. [A Proposition as a Component of Actual Discourse]. Gumanitarnyye i yuridicheskiye issledovaniya no. 4: 159–164.
 17. Kenesbayev, Ismet. 2007. Kazak tilinin frazeologiyalyk sozdigi. [A Phraseological Dictionary of the Kazakh Language]. Almaty: KazAkparat.
 18. Kosyreva, Marina. 2008. “Kategorii propozitsional'nogo analiza kak predtecha i osnova freymovogo modelirovaniya v derivatologii”. [The Categories of Propositional Analysis as a Forerunner and the Basis of Frame Modeling on Derivatology] Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya no. 6: 169–172.
 19. Kul'deyeva, Gulnara. 2001. “Antroponimicheskaya sistema sovremennogo kazakhskogo yazyka”. [An Anthroponymic System of the Modern Kazakh Language] Doctoral Dissertation, Kazanskiy gosudarstvennyy universitet imeni V. I. Ul'yanova-Lenina, Kazan'.
 20. Mazhitayeva, Shara, and Saule Rakhimberlina. 2014. “Gnoseologicheskiye osnovy neofitsial'nykh imen kazakhskogo yazyka”. [The Gnoseological Foundations of Unofficial Names of the Kazakh Language] Literature, language and culture influenced by globalization. Vol. 2. Edited by L. Shlossman. Vienna: “East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 118–130.
 21. Musabekova, Urzada. 1996. “Motivatsionnyy aspekt antroponimov kazakhskogo i russkogo yazykov”. [A Motivational Aspect of the Anthroponyms of the Kazakh and Russian Languages] PhD Dissertation, Аlmaty: Almaty University named after Abay. http://cheloveknauka.com/motivatsionnyy-aspekt-antroponimov-kazahskogo-i-russkogo-yazykov
 22. Neklyudov, Sergey. 2008. “Tengri”. [Tengri] Mify narodov mira: Entsiklopediya. Edited by Sergey Tokarev. Moscow, 972–973. http://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/29556/
 23. Nguyen, Viet Khoa. 2022. “Revisiting Semantic Issues of Proper Names: A Vietnamese Perspective”. Names 70, no. 1: 40–49. https://www.doi.org/10.5195/names.2022.2378
 24. Ospan, Berdaly. 2019. Yesímder: Saktardan kazaktarġa deyín [Names: From Saksas to Kazakhs] Almaty: “Asyl soz” baspasy.
 25. Paducheva, Yelena. 2004. Vyskazyvaniye i yego sootnesennost' s deystvitel'nost'yu (referentsial'nyye aspekty semantiki mestoimeniy). [An Utterance and Its Correlation with the Reality (Referential Aspects of The Semantics of Pronouns)] Moscow: Editorial.
 26. Rakhimzhanov, Kanat, Marzhan Akosheva, Malgorzata Luczyk, Nurzhan Kulumzhanov et al. 2022. “Semiotics of Family in Kazakh Wedding Toasts in the Perspective of Intercultural Communication”. Metaphor and the Social World 12, no. 1. https://doi.org/10.1075/msw.19019.tem
 27. Ryadinskaya, Svetlana and Valentin Migachev. 2006. “Padezhnaya grammatika Ch. Fillmora i sovremennoye ponimaniye rolevoy semantiki glagola”. [Ch. Fillmore's Case Grammar and the Modern Understanding of the Role Semantics of the Verb] Inostrannyye yazyki v professional'nom obrazovanii: lingvometodicheskiy kontekst: materialy mezhvuz. nauch.-prakt. konf., 175–180. Belgorod. https://core.ac.uk/download/pdf/151220395.pdf
 28. Sakharnyy, Leonid. 1974. “Slovoobrazovaniye kak sintaksicheskiy protsess”. [A Word Formation as a Syntactic Process] Problemy struktury slova i predlozheniya, 3-29. Perm’: Perm State University.
 29. Shalginbayeva, Saule. 2002. “Semeynyye traditsii i sotsiokul'turnyy oblik kazakhov gorodov Almaty i Taraza (etnosotsiologicheskoye issledovaniye)”. [Family Traditions and a Socio-Cultural Image of Kazakhs in the Cities of Almaty And Taraz (An Ethnosociological Research)] PhD dissertation, Almaty: Al-Farabi Kazakh National University.
 30. Shmelyeva, Tat'yana. 1994. Semanticheskiy sintaksis. [A Semantic Syntax] Krasnoyarsk.
 31. Smagulov, Abdirazak. 2006. Kazak yesimderi. Éntsiklopediyalyk anyktamalyk. [Kazakh names. An Encyclopedic Handbook] Almaty: Atamura.
 32. Temirgazina, Zifa, and Zhanarka Ibrayeva. 2021. “Nablyudatel' v poeticheskom narrative (na primere stikhotvoreniy P. Vasil'ieva)”. [An Observer in a Poetic Narrative (On the Example of P. Vasiliev's Poems)] Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya no. 72: 290–307. https://www.doi.org/10.17223/19986645/72/16h
 33. Temirgazina, Zifa, and Gul'zhan Zhakupova. 2021. “Garmoniya i disgarmoniya: akusticheskaya oppozitsiya v ranney lirike Aleksandra Bloka”. [Harmony and Disharmony: Acoustic Opposition in the Early Lyrics of Alexander Blok] RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics 12, no. 1: 137–152. https://www.doi.org/10.22363/2313-2299-2021-12-1-137-152
 34. Tesnière, Lucien. 1988. Osnovy strukturnogo sintaksisa. [The Fundamentals of Structural Syntax] Edited by Vladimir Gak. Мoscow: Progress.
 35. Tolstaya, Sofiya. 2021. “Dvusostavnyye antroponimy v praslavyanskom yazyke”. [The Two-Part Anthroponyms in The Proto-Slavic Language] Voprosy onomastiki 18, no. 2: 9–32. DOI: https://dx.doi.org/10.15826/vopr_onom.2021.18.2.016
 36. Urazayeva, Kuralay. 2010. “Imya po primetam”. [Name by Signs] Diapazon. Accessed May 3, 2022. https://azh.kz/ru/news/view/4988
 37. Yantsenetskaya, Mayna. 1992. “Propozitsional'nyy aspekt slovoobrazovaniya (obzor rabot sibirskikh dialektologov)”. [A Propositional Aspect of a Word Formation (A Review of Works of Siberian Dialectologists)] Aktual'nyye problemy regional'noy lingvistiki i istorii Sibiri. Kemerovo, 4–33.
 38. Yantsenetskaya, Mayna. 1992. “Propozitsional'nyy aspekt slovoobrazovaniya (obzor rabot sibirskikh dialektologov)”. [A Propositional Aspect of a Word Formation (A Review of Works of Siberian Dialectologists)] Aktual'nyye problemy regional'noy lingvistiki i istorii Sibiri, 4–33. Kemerovo: Kemerovo State University.
 39. Yermolovich, Dmitriy. 2001. Imena sobstvennyye na styke yazykov i kul'tur. [Proper Names at the Junction of Languages and Cultures] Moscow: R. Valent.